Dansk Pind Union er færdig med ligestilling

Efter valg af ny hovedbestyrelse nedlægger Dansk Pind Union posten som VP for Mangfoldighed og Ligestilling. Ex-VP Kenneth Konstmann-Lange takker af efter et år på posten og melder missionen fuldført.

Da DPUs hovedbestyrelse havde konstitueret sig efter weekendens generalforsamling stod det klart at unionen ikke længere har en VP med ligestilling som fokusområde. Det er der dog en helt klar grund til.

“Vi var simpelthen blevet færdige. Allerede da jeg begyndte på opgaven, kunne jeg se at vi faktisk var i mål. I DPU har vi jo ikke en formand, men en præsident, og så er den skid ligesom slået,” forklarer den hidtidige person på posten, Kenneth Konstmann-Lange.

Netværket KLIP (Kvinders Ligestilling I Pind, red.) har forlangt at Unionen indfører kønskvoter, så hovedbestyrelsen består af mindst 40% kvinder. KLIP protesterer samtidigt over at Unionens ledende organ endnu ikke har haft et kvindeligt medlem. Kenneth Konstmann-Lange tager kritikken af sit arbejde helt roligt.

“Jeg synes det er lidt frækt at de (KLIP, red.), på den måde antager hvad køn folk er. Bare fordi alle medlemmerne af hovedbestyrelsen ligner mænd og de fleste har skæg, betyder det jo ikke at de også er det. Når sandheden skal frem synes jeg faktisk mindst 40% af dem er lidt nogle tøsedrenge,” udtaler den afgående VP.

Fra præsident Sørensen, der i weekenden som sædvanligt blev genvalgt med applaus, er der da også kun ros og opbakning til ex-VP’en.

“Jeg synes Kenneth har gjort et fantastisk job. Han har altid vist stor interesse for det svage køn og brugt meget tid på at give de kønneste af dem private enetimer i korrekt pindbehandling og løfteteknik. Og til dem, der synes kønsbalancen er skæv, vil jeg lige påpege at hele 25% af vores menige medlemmer er kvinder,” udtaler præsidenten.

Positionen som VP for Ligestilling og Mangfoldighed erstattes af en VP for Externe og Humane Relationer, der besættes med den nye mand i hovedbestyrelsen Martin “Gyde” Gyde Poulsen.

“I en verden med Brexit, Coronavirus og alt for få ægte napolitanske pizzaboder, føler vi at det er vigtigt med en VP, der sørger for at vi har kontakterne i orden, så DPU ikke bliver efterladt på perronen når udviklingens tog kører,” forklarer præsident Sørensen med sin sædvanlige flair for udsøgte metaforer.

Den komplette hovedbestyrelse ser ud som følger:

  • Præsident: Rasmus André Lund-Bach Sørensen
  • VP for Økonomi (VPØ): Thomas Hjermitslev
  • VP for Bærende Konstruktioner (VPBK): Lasse Drejer Andersen
  • VP for Grøn Omstilling, Klima og Miljø (VPGOKM): Martin Drejer Andersen
  • VP for PR, IT, Merch (VPPRITM): Anders Kielsholm
  • VP for Eksterne og Humane Relationer (VPXHR): Martin “Gyde” Gyde Poulsen.  
  • Repræsentation for Foreningen af Danske Pinddommere (FDPD): Jonathan Geisler